Lillan Blixter- Diplomerad Lifecoach

Vår uppfattning om verkligheten är präglad av vårt eget sinne. Vårt sinne kopplar samman intryck och erfarenheter, och tolkar dessa i förhållande till våra undermedvetna tankar, önskningar och förväntningar.
Vi ser saker ur vårt eget perspektiv!
Genom att lära oss att se på livet med olika perspektiv, inser vi att vi har val. Vi har möjligheten att välja, i stället för att låta oss styras.
Ett misslyckat projekt kan få dig att känna dig misslyckad. Men, med ett nytt perspektiv kan du se det som att du lärde dig något. Ytterligare ett perspektiv, får dig att se att du var modig – du försökte dig på något som du inte gjort förut.
Perspektiv med positiv synvinkel gör dig mer kreativ.
Med nya perspektiv inser du att du har val.

Som coach vill jag hjälpa dig att sätta ord på det du känner. Det ger dig ett mer medvetet förhållningssätt till din egen magkänsla och hjälper dig att göra mer rationella val.
Genom att utvidga vårt mentala filter, det filter genom vilket vi ser på livet, får vi också en större förmåga att se nya perspektiv.
För att växa måste man våga ifrågasätta sitt mentala filter!
Vi har alla resurser inom oss för att göra det vi vill.
Litar man bara till sig själv så vågar man ta steget fullt ut.
Se till att hitta din egen trigger! Den hjälper dig att hålla fokus på det som är viktigt för dig.
Gå på känsla och lust! Vad är det för mening med allt, om du inte känner lust och glädje!
Som din personliga coach maximerar jag din utveckling. Jag blir din vägvisare. Jag hittar dina bästa sidor men jag behöver din vilja!


192.168.1.1Linksys Router Setup
192.168.1.1
192.168.1.1
reverse phone look up
192.168.1.1
Linksys Router
192 168 1 1
flush dns
MP4
MP4
Linksys Router Setup
reverse phone lookup
Linksys Router Setup
925-368-559
people search
phone number lookup